Status prawny

 

 

 

Statut prawny;

 

 

Publiczne Przedszkole nr 2 "Miś Uszatek" w Pleszewie jest placówką publiczną i działa na podstawie :

 

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty( tekst jednolity Dz. U.z 2004 r. Nr 256, poz.2572)

 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów z dnia 21 maja 2001 roku- Statut przedszkola

 

Uchwały Nr XII/125/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 października 1999r. W sprawie likwidacji przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w formie zakładów budżetowych i utworzenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w formie jednostek budżetowych.

 

Uchwały nr XVII/ 166/ 200 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 kwietnia 2000r. W sprawie nadania Przedszkolu Publicznemu Nr 2 w Pleszewie imienia ? Miś Uszatek?.

 

Organem sprawujący nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

 

Na czele przedszkola stoi dyrektor.