Informacje o mieniu

Majątek ZSP nr 1 w Pleszewie  wg wartości brutto na dzień 31.12.2019 r.

L.p.

Rodzaj aktywów

Wartość zł brutto

1.

Budynki

6 716 510,22

2.

Środki trwałe

7 210 608,93

3.

Inne środki trwałe

17 490,90

4.

Grunty

294 481,50

5.

Urządzenia techniczne i maszyny

204 548,44