Informacje podstawowe

Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie jest placówką publiczną.Realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty opublikowane w Warszawie, dnia 31 lipca 2020 r. Poz. 1327 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty

Informacje podstawowe:

 
Pełna nazwa Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie
Ulica i numer Szkolna 5
Kod pocztowy 63-300
Miejscowość Pleszew
Nr telefonu 62 74 28 373
   
Adres strony www www.jedynka.pleszew.pl
Adres email zspnr1@pleszew.pl


Osoby sprawujące funkcje kierownicze:

Imię i nazwisko Jolanta Barbara Robaczyk
funkcja Dyrektor
Nr telefonu 62 74 28 373
   
Imię i nazwisko Jacek Wypuszcz
Funkcja Wicedyrektor
Nr telefonu 62 74 28 373
   
Imię i nazwisko Małgorzata Rembiasz
Funkcja Wicedyrektor
Nr telefonu 62 74 28 373
   
   

Sekretariat szkolny

 
Imię i nazwisko Katarzyna Kowalczykiewicz
Funkcja  Sekretarka
Nr telefonu 62 74 28 373
Godziny urzędowania 7 30   -  15  30
   

Struktura organizacyjna Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie:

  • Szkoła Podstawowa nr  1 im.70 Pułku Piechoty  w Pleszewie
  • Publiczne Przedszkole w Marszewie z oddziałami zamiejscowymi w Pleszewie