Informacje podstawowe

Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie jest placówką publiczną.Realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., 996 ze zmianami) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

Informacje podstawowe:

 
Pełna nazwa Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie
Ulica i numer Szkolna 5
Kod pocztowy 63-300
Miejscowość Pleszew
Nr telefonu 62 74 28 373
Nr fax 62 74 27 618
Adres strony www www.jedynka.pleszew.pl
Adres email sekretzsp1@interia.pl


Osoby sprawujące funkcje kierownicze:

Imię i nazwisko Janusz Lewandowski
Funkcja Dyrektor
Nr telefonu 62 74 28 373
   
Imię i nazwisko Jacek Wypuszcz
Funkcja Wicedyrektor
Nr telefonu 62 74 28 373
   
Imię i nazwisko Jolanta Robaczyk
Funkcja Wicedyrektor
Nr telefonu 62 74 28 373
   
Imię i nazwisko  Monika Kaczmarek
Funkcja Główny księgowy
   

Sekretariat szkolny

 
Imię i nazwisko Katarzyna Kowalczykiewicz
Funkcja  Sekretarka
Nr telefonu 62 74 28 373
Godziny urzędowania 7 30   -  15  30
   

Struktura organizacyjna Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie:

  • Szkoła Podstawowa nr  1 im.70 Pułku Piechoty  w Pleszewie
  • Publiczne Gimnazjum nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie
  • Publiczne Przedszkole w Marszewie
  • Świetlica szkolna
  • Biblioteka szkolna
 
  • Stołówka szkolna