Informacje o mieniu

 

Majątek Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie  wg wartości brutto na dzień 31.12.2015 r.   

 

1

Grunty

177 395,00 zł

2

Budynki i lokale

Grupa 1 i grupa 2

8 026 035,55 zł

3

Środki trwałe

od grupy 3 do grupy 8

296 542,62 zł

4

Pozostałe środki trwałe

1 065 311,28 zł 

5

Zbiory biblioteczne

113 970,68 zł

 6

 Wartości niematerialne i prawne

 36 285,52 zł