Informacje podstawowe

Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie jest placówką publiczną.Realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., 996 ze zmianami) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

 

Informacje podstawowe:  
Pełna nazwa Zespół Szkół Pubicznych nr 2 w Pleszewie
Ulica i numer Ogrodowa 2
Kod pocztowy 63-300
Miejscowość Pleszew
Nr telefonu 62 307 04 20  /  509 205 502
Nr fax  
Adres strony www www.dwojka.pleszew.pl
Adres email zspnr2@pleszew.pl

Osoby sprawujące funkcje kierownicze:
Imię i nazwisko Romana Kaczmarek
Funkcja Dyrektor
Nr telefonu 62 307 04 20 / 509205502
   
Imię i nazwisko Elżbieta Bijacik-Knappe
Funkcja Wicedyrektor
Nr telefonu 62 307 04 20  /  509 205 502
   
   
Imię i nazwisko Agnieszka Nadobna
Funkcja p.o. kierownik świetlicy
Nr telefonu 62 307 04 20 wew. 48
   

Sekretariat szkolny
 
Imię i nazwisko Elżbieta Musiał / Agnieszka Łyskawka
Funkcja  Sekretarka
Nr telefonu 62 307 04 20/ 509 205 502
Godziny urzędowania 7.30 - 14.30
   

Struktura organizacyjna Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie:
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie
  • Publiczne Przedszkole w Brzeziu
  • Świetlica szkolna
  • Biblioteka szkolna
 
  • Stołówka szkolna