Informacje o mieniu

Majątek Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie wg wartości brutto na dzień 31.12.2015 r.

 

1

Grupa 0 - Grunty

39.500,00

2

Grupa 1 – Budynki i lokale

2.872.545,24

3

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0

4

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

97.250,39

5

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

39.439,85

6

Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

24.562,83

7

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

126.129,85

8

Zbiory biblioteczne

64.951,83

9

Pozostałe środki trwałe

413.689,39

10

Wartości niematerialne i prawne

13.954,61