Informacje o mieniu

Majątek Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie wg wartości brutto na dzień 31.12.2017

 

 

1

Grupa 0 -Grunty

39.500,00

2

Grupa 1 - Budynki i lokale

3.493.184,31

3

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

603.452,64

4

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne

19.462,39

5

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

39.439,85

6

Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

24.562,83

7

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

126.129,85

8

Zbiory biblioteczne

134.289,17

9

Pozostałe środki trwałe

488.671,83

10

Wartości niematerialne i prawne

13.454,41