Informacje podstawowe

Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie jest placówką publiczną. Realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., 996 ze zmianami) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

Informacje podstawowe:  
Pełna nazwa Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie
Ulica i numer Kowalew, ul. Bolesława Chrobrego 36
Kod pocztowy 63-300
Miejscowość Pleszew
Nr telefonu 62 74 28 376
Nr fax  
Adres strony www www.zspkowalew.pl
Adres email

zspkowalew@pleszew.pl


Osoby sprawujące funkcje kierownicze:
Imię i nazwisko Elwira Łucka
Funkcja Dyrektor
Nr telefonu 62 74 28 376
   
Imię i nazwisko Aldona Jańczak
Funkcja Wicedyrektor
Nr telefonu 62 74 28 376
   
Imię i nazwisko Katarzyna Ziemkiewicz
Funkcja Kierownik świetlicy
Nr telefonu 62 74 28 376
   
   
   
   

Sekretariat szkolny
 
Imię i nazwisko Sylwia Wypuszcz
Funkcja  Sekretarka
Nr telefonu 62 74 28 376
Godziny urzędowania 7.00 - 15.00
   
Struktura organizacyjna Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie:
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Kowalewie
  • Publiczne Gimnazjum nr im. Jana Pawła II w Kowalewie
  • Publiczne Przedszkole w im. Jana Pawła II w Kowalewie
  • Świetlica szkolna                    
  • Biblioteka szkolna
  • Stołówka szkolna