Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie nr 218911 z dnia 12.08.2010r

Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie nr 218911 z dnia 12.08.2010r o przetargu nieograniczonym. Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Kowalewie w ramach programu rządowego Radosna Szkoła -pobierz pełen tekst zamówienia format -pdf

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ- format pdf

Załączniki SIWZ - format pdf 

Załączniki SIWZ - format doc

Załącznik nr 7 do SIWZ- format pdf

Dokumentacja techniczna format zip

UWAGA ! Dokumentacjatechniczna została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem należy zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo z dnia 31.08.2010r - format pdf

Lista wiadomości