Zamówienia Publiczne

Przetarg nieograniczony Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie ogłoszenie nr 300846-2011 z dnia 22.09.2011

Przetarg nieograniczony Zespołu szkół Publicznych w Kowalewie ogłoszenie nr 300846-2011 z dnia 22.09.2011

Sukcesywna dostawa opału do kotłowni znajdującej się na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie, ul.Bolesława Chrobrego 36, 63-300 Pleszew - pobierz tekst ogłoszenia format pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 SIWZ - format pdf

Załączniki - format pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo zamieszczone 14.10.2011r - format pdf

 

Zmiana informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.10.2011r  - format pdf

Lista wiadomości