Zamówienia Publiczne

Przetarg nieograniczony Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie ogłoszenie nr 374956-2012 z dnia 01.10.2012r

Przetarg nieograniczony Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie ogłoszenie nr 374956 - 2012 z dnia 01.10.2012

Sukcesywna dostawa opału do kotłowni znajdującej się na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie, ul.Bolesława Chrobrego 36, 63-300 Pleszew -pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

SIWZ- format pdf

Załączniki - format pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - format pdf

Lista wiadomości