Dostępność

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Szkoły Podstawowej

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego : Szkóła Podstawowa w Lenartowicach

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego ZSP Lenartowice

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego : Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach