Informacje ogólne

Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach jest placówką publiczną.Realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., 996 ze zmianami) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

Informacje podstawowe:  
Pełna nazwa Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach
Numer Lenartowice 59
Kod pocztowy 63-300 
Miejscowość Pleszew
Nr telefonu 62 74 28 378
Nr fax 62 74 28 378
Adres strony www www.zsplenartowice.pl
Adres email zsplenartowice@pleszew.pl

Osoby sprawujące funkcje kierownicze:
Imię i nazwisko Marta Ignasiak-Pawlak
Funkcja Dyrektor
Nr telefonu 62 74 28 378
   
Imię i nazwisko  
Funkcja Wicedyrektor
Nr telefonu 62 74 28 378
   
   
Imię i nazwisko Monika Kaczmarek
Funkcja Główny Księgowy

Sekretariat szkolny
 
Imię i nazwisko Anna Ziemkiewicz-Klötzel
Funkcja  Sekretarka
Nr telefonu 62 74 28 378
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30
   
Struktura organizacyjna Zespołu Szkół Publicznych  w Lenartowicach:
  • Szkoła Podstawowa  im. Marii Konopnickiej  w Lenartowicach
  • Publiczne Przedszkole w Lenartowicach
  • Świetlica szkolna   
  • Biblioteka szkolna
  • Stołówka szkolna

 

Zarządzenie nr 22/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach z dnia 22.11.2019

Zarządzenie nr 22/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach z dnia 22.11.2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Pobierz plik - format pdf