Informacje podstawowe

 Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim jest placówką publiczną.Realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., 996 ze zmianami) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

Informacje podstawowe:  
Pełna nazwa Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim
Ulica i numer Taczanów Drugi 32c
Kod pocztowy 63-300 
Miejscowość Pleszew
Nr telefonu 62 74 19 106
Nr fax 62 74 19 106
Adres strony www www.zsptaczanowdrugi
Adres email zsptaczanow2@gmail.com

Osoby sprawujące funkcje kierownicze:
Imię i nazwisko Iwona Korniluk
Funkcja Dyrektor
Nr telefonu 62 74 19 106
   
Imię i nazwisko Magdalena Durmenc
Funkcja Wicedyrektor
Nr telefonu 62 74 19 106
   
Imię i nazwisko Aleksandra Walkowiak
Funkcja Kierownik świetlicy
Nr telefonu 62 74 19 106
   

Sekretariat szkolny
 
Imię i nazwisko Anna Adamek
Funkcja  Sekretarka 
Nr telefonu 62 74 19 106
Godziny urzędowania 7.30 - 14.30
   
 Struktura organizacyjna Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim: 
  • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Taczanowie Drugim
  • Publiczne Przedszkole w Taczanowie Drugim
  • Świetlica szkolna
  • Biblioteka szkolna
 
  • Stołówka szkolna