Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna  Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim - format pdf

Klauzula informacyjna do ogłoszenia rekrutacyjnego - format pdf

Klauzula  informacyjna - Monitoring wizyjny - Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim - format pdf

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny, niż od osoby której dane dotyczą - format pdf

Klauzula informacyjna do wniosku o udostępnienie informacji publicznej - format pdf