Oświadczenia za rok 2016

Oświadczenia za rok 2016

Uwaga! Oświadczenia majątowe są dokumentami skanowanymi do formatu pdf.

 

Oświadczenia majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Marian Adamek- Burmistrz Miasta i Gminy


 
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Pleszewie

Wajsnis Olgierd - Przewodniczący Rady Miejskiej

Dryjański Dariusz

Garsztka Renata

Gawrońska Bernadeta

Gil Wiesława

Gorzeliński Zdzisław

Grobys Tadeusz

Grobys Włodzimierz

Grygiel Grzegorz

Hyla Elżbieta

Kaczmarek Błażej

Kowcuń Eryk

Kusiakiewicz Piotr

Molska Jolanta


Noskowski Jan

Śledzianowska Anna

Regulska-Duda Anna


Skowroński Czesław

Stencel Adam


Suska Marian

Szehyński Karol

 
Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy Pleszew

Arkadiusz Ptak - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Andrzej Jędruszek - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Ewa Świątek - Sekretarz Miasta i Gminy Pleszew


Janina Ciupa - Skarbnik Miasta i Gminy Pleszew

 
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Ilona Błaszczyk

Marta Chrzanowska

Jarosław Krawczyk

Danuta Kołodziejczak

Roman Łukasik

Katarzyna Matusiak-Marecka

Hanna Nawrot

Joanna Reiwer

Grażyna Rembiasz-Głowacka

Violetta Skrzypczak


Angelika SołtysiakOsoby zarządzające gminną osobą prawną

Alicja Błaszczyk

Grzegorz Knappe

Bartosz Oleksy


Kierownicy jednostek oganizacyjnych

Dorota Bystrzycka-Guz


Magdalena Durmenc

Grzegorz Jenerowicz

Romana Kaczmarek

Agnieszka Kusiak

Janusz Lewandowski

Elwira Łucka

Elżbieta Mielcarek

Danuta Prusinowska-Zmyślony

Alicja Rygiel

Anna Sierecka

Adam Staszak

Mariusz Szymczak

Aldona Szwedziak