Oświadczenia za rok 2010

Oświadczenia majątkowe za rok 2010

Uwaga! Oświadczenia majątowe są dokumentami skanowanymi do formatu pdf.   

 

Oświadczenia majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Marian Adamek- Burmistrz Miasta i Gminy

 

Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy Pleszew

Arkadiusz Ptak - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Andrzej Jędruszek - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Ewa Świątek - Sekretarz Miasta i Gminy Pleszew

Janina Ciupa - Skarbnik Miasta i Gminy Pleszew

 

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Marta Chrzanowska

Danuta Kołodziejczak

Sebastian Kończak

Henryk Klimczak

Violetta Krakowiak-Karwowska

Andrzej Liskowski

Katarzyna Matusiak-Marecka

Joanna Reiwer

Grażyna Rembiasz-Głowacka

Mirosława Rogowska

Violetta Skrzypczak

 

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Pleszewie

Bandosz Janina

Borkowski Andrzej

Dryjański Dariusz

Garsztka Renata

Gorzeliński Zdzisław

Grobys Włodzimierz

Grygiel Grzegorz

Jędrasiak Piotr

Kaczmarek Błażej

Klak Tomasz

Kowcuń Eryk

Kuberka Tomasz

Kusiakiewicz Piotr

Leopold Lis

Ładziński Maciej

Sitnicki Marcin

Suska Marian

Wasielewski Sebastian

Wajsnis Olgierd - Przewodniczący Rady Miejskiej

Załustowicz Andrzej

Żychlewicz Tadeusz

 

Kierownicy jednostek oganizacyjnych

Alicja Błaszczyk

Monika Hoffmann

Joanna Jezierska

Grzegorz Knappe

Eugeniusz Małecki

Elżbieta Mielcarek

Iwona Sarna

Czesław Skowroński

Adam Staszak

Roman Szulczyński

Mariusz Szymczak

 

Dyrektorzy placówek oświatowych

Alina Banaszak

Dorota Bystrzycka-Guz

Magdalena Durmenc

Maciej Grzesiński

Paweł Jakubowski

Grzegorz Jenerowicz

Romana Kaczmarek

Janusz Lewandowski

Włodzimierz Osuch

Danuta Prusinowska-Zmyślony

Aldona Szwedziak

 

Uwaga! Oświadczenia majątowe są dokumentami skanowanymi do formatu pdf.   

Oświadczenia Burmistrza, zastępców i innych osób funkcyjnych

Oświadczenia Burmistrza, zastępców i innych osób funkcyjnych złożone na początek VI kadencji.

Uwaga! Oświadczenia majątowe są dokumentami skanowanymi do formatu pdf.   

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew

Marian Adamek

- oświadczenie złożone na koniec V kadencji

- oświadczenie złożone na poczatek VI kadencji

 

Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Arkadiusz Ptak

Andrzej Jędruszek,

 

Sekretarz Miasta i Gminy Pleszew

Ewa Świątek,

Oświadczenia radnych VI kadencji Rady Miejskiej w Pleszewie

Oświadczenia radnych VI kadencji Rady Miejskiej w Pleszewie złożone na początek kadencji.

Uwaga! Oświadczenia majątowe są dokumentami skanowanymi do formatu pdf.   

Radni Rady Miejskiej

Bandosz Janina

Borkowski Andrzej

Dryjański Dariusz,

Garsztka Renata,

Gorzeliński Zdzisław,

Grobys Włodzimierz,

Grygiel Grzegorz,

Jędrasiak Piotr,

Kaczmarek Błażej,

Klak Tomasz,

Kowcuń Eryk,

Kuberka Tomasz,

Kusiakiewicz Piotr,

Leopold Lis,

Ładziński Maciej,

Sitnicki Marcin,

Suska Marian,

Wasielewski Sebastian,

Wajsnis Olgierd - Przewodniczący Rady Miejskiej,

Załustowicz Andrzej,

Żychlewicz Tadeusz.

Oświadczenia radnych V kadencji Rady Miejskiej w Pleszewie

Oświadczenia radnych V kadencji Rady Miejskiej w Pleszewie złożone na koniec kadencji.

Uwaga! Oświadczenia majątowe są dokumentami skanowanymi do formatu pdf.   

Radni Rady Miejskiej

Borkowski Andrzej

Chołody Artur,

Dryjański Dariusz,

Grala-Kałużna Adela,

Grobys Włodzimierz,

Hasiński Piotr,

Jędrasiak Piotr,

Kaczmarek Błażej,

Klak Tomasz,

Mieczysław Kołtuniewski - Przewodniczacy rady Miejskiej,

Korzeniewska Jolanta,

Kowcuń Eryk,

Kuberka Tomasz,

Nawrocki Zbigniew,

Ptak Jan,

Sitnicki Marcin,

Suska Marian,

Tymecka Krystyna,

Wajsnis Olgierd,

Woźny Tadeusz,

Żychlewicz Tadeusz.