Oświadczenia za rok 2015

Oświadczenia za rok 2015

Uwaga! Oświadczenia majątowe są dokumentami skanowanymi do formatu pdf.

 
Oświadczenia majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Marian Adamek- Burmistrz Miasta i Gminy

 
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Pleszewie

Wajsnis Olgierd - Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Dryjański Dariusz

Garsztka Renata

Gawrońska Bernadeta

Gil Wiesława

Gorzeliński Zdzisław

Grobys Tadeusz

Grobys Włodzimierz


Grygiel Grzegorz


Hyla Elżbieta

Kaczmarek Błażej

Kowcuń Eryk

Kusiakiewicz Piotr

Molska Jolanta

Noskowski Jan

Śledzianowska Anna


Regulska-Duda Anna


Skowroński Czesław

Stencel Adam

Suska Marian

Szehyński Karol


 
Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy PleszewArkadiusz Ptak - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Andrzej Jędruszek - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew


Ewa Świątek - Sekretarz Miasta i Gminy Pleszew

Janina Ciupa - Skarbnik Miasta i Gminy Pleszew


 
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu BurmistrzaDorota Antczak

Ilona Błaszczyk

Marta Chrzanowska


Jarosław Krawczyk

Danuta Kołodziejczak

Violetta Krakowiak-Karwowska

Katarzyna Matusiak-Marecka

Hanna Nawrot

Joanna Reiwer

Grażyna Rembiasz-Głowacka

Violetta Skrzypczak

Angelika SołtysiakOsoby zarządzające gminną osobą prawnąAlicja Błaszczyk

Grzegorz Knappe


Bartosz Oleksy

Roman Szulczyński


Kierownicy jednostek oganizacyjnychDorota Bystrzycka-Guz

Magdalena Durmenc

Katarzyna Fabiś


Maciej Grzesiński

Grzegorz Jenerowicz

Joanna Jezierska

Romana Kaczmarek

Agnieszka Kusiak

Janusz Lewandowski

Elwira Łucka

Elżbieta Mielcarek

Danuta Prusinowska-Zmyślony

Adam Staszak

Mariusz Szymczak

Aldona Szwedziak