Jesteś tutaj:   

Wybory, referenda

Link do informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

Link do strony Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu

 

URZĘDNIK WYBORCZY

 

IZABELA BORZYMOWSKA 

 

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1, 63-300 Pleszew

II piętro, pokój 213

Tel. 62 580-11-83

Kom. 789-286-816

Fax 62 742-83-01

e-mail: urz-302006-1@pkw.gov.pl

 

Zakres zadań urzędnika wyborczego:

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizac ję, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 20 sierpnia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 sierpnia 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości zarządzenie Nr 149/VIII/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 149/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 sierpnia 2019

Zarządzenie Nr 149/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 sierpnia 2019 w sprawie: zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Pobierz dokument - forma pdf

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Pobierz dokument - format pdf

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Pobierz dokument - format pdf

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz urzędników wyborczych powołanych w poszczególnych gminach na obszarze właściowści delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu

Wykaz urzędników wyborczych powołanych w poszczególnych gminach na obszarze właściowści delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu

Pobierz dokument - format pdf

Informacja rejestr wyborców

Pobierz ulotkę - format pdf