Ogłoszenie z dnia 05-06-2009 - przetarg nieograniczony

Informacja z dnia 02-07-2009  o wyniku postępowania

pobierz - format pdf

 

Ogłoszenie z dnia 05-06-2009 - przetarg nieograniczony "Modernizacja Dźwięku w Kinie Hel w Pleszewie DK.ZP 0341-2/2009"

 

Pobierz tekst ogłoszenia o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Dodatki  1 - 5 SIWZ

Dodatek 6 - wzór umowy

 

Dokumenty przygotowane w formacie pdf