Lokalny Program Rewitalizacji miasta Pleszew na lata 2005 - 2013

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Pleszew na lata 2005 - 2013

Program Rewitalizacji - format pdf

Program Rewitalizacji strefy ochrony konserwatorskiej- format pdf

Program Rewitalizacji obszary dysfunkcyjne - format pdf

Program Rewitalizacji źródła finasowania - format pdf