Ogłoszenie 189382 z dnia 30-6-2010

Ogłoszenie 189382 z dnia 30-6-2010 o przetargu nieograniczonym na modernizację sali projektorowej i zakup projektora w kinie HEL. (pobierz teskt zamówienia - format pdf )

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ - format pdf 

Dodatki nr 1- 5 do SIWZ - format pdf

Dodatki nr 1- 5 do SIWZ - format MS Word

Dodatek nr 6 - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo zamieszczone dn. 13.07.2010 r. - format pdf