Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 02.06.2015r

Dom Kultury w Pleszewie zaprasza do złożenia oferty " Modernizacja Kina HEL w Pleszewie

 

Zapytanie ofertowe - format pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - format pdf