Akty prawa miejscowego regulujące sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

UCHWAŁA NR XXXV/399/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Pleszew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Załącznik nr 1 - format pdf