Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Uprzejmie informujemy, iż następuje ujednolicenie procedury składania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zespół Opiniujący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pleszewie działający zgodnie z Ustawą oraz Uchwałami Rady Miejskiej będzie opiniował złożone wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w każdą trzecią środę miesiąca. W przypadku, gdy dzień ten będzie dniem wolnym od pracy dniem spotkania Zespołu ustala się kolejny dzień roboczy.

W związku z powyższym, w celu uzyskania zezwolenia w danym miesiącu składanie wniosków proszę planować z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż zezwolenia są wydawane wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu.

Harmonogram spotkań Zespołu Opiniującego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pleszewie - pobierz dokument - format pdf