VII Kadencja (rok 2017)

Zarządzenie Nr 54/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 54/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2017r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 53/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2017

Zarządzenie Nr 53/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 52/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 kwietnia 2017

Zarządzenie Nr 52/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 kwietnia 2017 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 51/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 kwietnia 2017r.

Zarządzenie Nr 51/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 kwietnia 2017 w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 50/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 kwietnia 2017

Zarządzenie Nr 50/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 kwietnia 2017 w sprawie: powołania komisji do rozliczenia środków pieniężnych z automatu poboru opłat za korzystanie z szalet miejskich w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 48/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 kwietnia 2017

Zarządzenie Nr 48/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 kwietnia 2017 w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Prokopów..

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 47/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017

Zarządzenie Nr 47/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017 w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości położonej w Pleszewie przy ulicy Polnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 46/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017

Zarządzenie Nr 46/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 45/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017

Zarządzenie Nr 45/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017 w sprawie informacji o dochodach i wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2017 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.
na 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 44/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017

Zarządzenie Nr 44/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017 w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2017 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.
na 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 43/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017

Zarządzenie Nr 43/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2017 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.
na 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 42/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017

Zarządzenie Nr 42/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.
na 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 41/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017

Zarządzenie Nr 41/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
na 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 40/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 40/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2016 rok.

Pobierz zarzadzenie - format pdf

Pobierz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2016r. - format pdf

Pobierz informację o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2016r. - format pdf

Zarządzenie Nr 39/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2017

Zarządzenie Nr 39/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2017 w sprawie : przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Pleszew na 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 38/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 38/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 37/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 37/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia I rokowań.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 36/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 marca 2017

Zarządzenie Nr 36/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 marca 2017 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 26/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Pleszewie
 

Zarządzenie Nr 35/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 marca 2017

Zarządzenie Nr 35/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 marca 2017 w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie
 

Zarządzenie Nr 34/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 marca 2017

Zarządzenie Nr 34/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 marca 2017 w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie
 

Zarządzenie Nr 33/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 marca 2017

Zarządzenie Nr 33/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 marca 2017 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.
 

Zarządzenie Nr 32/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 marca 2017

Zarządzenie Nr 32/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 marca 2017 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.
 

Zarządzenie Nr 31/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 31/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie: przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 30/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2017

Zarządzenie Nr 30/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/VII/2017 z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie dochodów i wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2017r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 29/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2017

Zarządzenie Nr 29/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2017 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 28/1/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 28/1/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 marca 2017 r.  w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 28/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 marca 2017

Zarządzenie Nr 28/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 marca 2017 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 26/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 26/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie : zmiany zarządzenia Nr 38/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenie zgody na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 25/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 25/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Kuczków przy ulicy Parkowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 24/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 24/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Zawidowice.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 23/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2017

Zarządzenie Nr 23/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2017 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 22/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2017

Zarządzenie Nr 22/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2017 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 21/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2017

Zarządzenie Nr 21/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2017 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 20/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2017

Zarządzenie Nr 20/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 19/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2017 roku

Zarządzenie Nr 19/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 18/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 18/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2017 r.  w sprawie : nagród za wysokie wyniki sportowe.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 17/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2017 roku

Zarządzenie Nr 17/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia II rokowań.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 16/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 16/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości położonej w Pleszewie przy ulicy Św. Ducha.
 

Zarządzenie Nr 15/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 15/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

 

Zarządzenie Nr 14/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 14/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

 

Zarządzenie Nr 13/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 13/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2017 roku. - format pdf

Zarządzenie Nr 12/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2017 roku

Zarządzenie Nr 12/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 11/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 11/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w latach 2017 - 2018 z zakresu ochrony zdrowia. - format pdf

Zarządzenie Nr 10/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2017 roku

Zarządzenie Nr 10/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 9/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2017 roku

Zarządzenie Nr 9/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie: zmiany instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 8/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 8/VIII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie: w sprawie zatwierdzenia dokumentacji ochrony danych osobowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 7/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 7/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2017 r.
 

Zarządzenie Nr 6/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 6/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 5/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 5/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie wykazania do sprzedaży pojazdów samochodowych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew oraz powołania komisji do przeprowadzenia sprzedaży w/w pojazdów.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 4/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 4/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia I rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Kaliskiej 2.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 3/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 3/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru wezwania raportu oraz abonamentu zezwolenia
 

Zarządzenie Nr 2/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 2/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 153/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2016 r.
 

Zarządzenie Nr 1/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 1/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie dochodów i wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2017r.