Ogłoszenia 2017

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12.04.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w obrębie Zawidowice, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonej ewidencyjnie nr działki 2 o pow. 0,7700 ha zapisanej w KW nr KZ1P/00038465/5.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 11.04.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat grunt położony w Pleszewie przy ul. Wierzbowej o pow. 0,5167 ha, stanowiący działkę nr 222/5 (ark. m. 17) RIVa 0,2148 ha, R V 0,2269 ha, Ł VI 0,0750 ha, księga wieczysta nr KZ1P/00017013/9.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.04.2017

Wykaz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Prokopowie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.04.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić grunt z przeznaczeniem na parking położony w Pleszewie przy ul. Samulskiego na okres 1 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.04.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 miesięcy następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne : Pleszew działka nr 1904/3 o pow. 1,8780 ha (RIIIa 0,0247 ha, RIVa 0,2644 ha, RV 1,5889 ha), Księga Wieczysta nr KZ1P/00019821/0, ark. mapy 24.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 28-03-2017r.

Ogłoszenie z dnia 28-03-2017r. o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Zielona Łąka, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 245/3 o pow. 3000 m².

Pobierz  pełen tekst ogłoszenia - format pdf

Wykaz z dnia 08.03.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 7 lat budynek użytkowy wraz z przyległym gruntem położony przy ul. Kubackiego 65 w Pleszewie z przeznaczeniem na klub motocyklowy.
 

Wykaz z dnia 28.02.2017

Wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Kuczków przy ulicy Parkowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.02.2017

Wykaz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Zawidowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 13.02.2017

Wykaz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Zielona Łąka, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.02.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 1 roku staw położony w Pleszewie przy ul. Lipowej.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Gminy i Pleszew z dnia 09-01-2017r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza w dniu : 24 marca 2017 r. (piątek) o godz.10°° I rokowania po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Kaliskiej 2, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 1071 o powierzchni 0,0460 ha zapisanej w KW nr KZ1P/00001160/9.
 

Wykaz z dnia 03.01.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat cztery pomieszczenia handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.