Jesteś tutaj:   

Urząd Miasta i Gminy

Protokoły pokontrolne i inne dokumenty RIO

Protokoły pokontrolne i inne dokumenty RIO dostępne są pod poniższym linkiem:

Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu \ Działalność kontrolna \ Wystąpienia pokontrolne

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych na podstawie planu kontroli na rok 2015.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych na podstawie planu kontroli na rok 2015.

Pobierz tekst wystąpienia - format pdf

Raport z czynności kontrolnych Nr UM15/321/0434/14

Raport z czynności kontrolnych Nr UM15/321/0434/14 Program rozwouju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Pobierz  raport - format pdf

Raport z czynności kontrolnych Nr UM15/321/0613/15

Raport z czynności kontrolnych Nr UM15/321/0613/15 Program rozwouju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Pobierz  raport - format pdf

Raport z czynności kontrolnych Nr UM15/413/0042/15

Raport z czynności kontrolnych Nr UM15/413/0042/15 Program rozwouju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Pobierz  raport - format pdf

Raport z czynności kontrolnych Nr UM15/413/0050/15

Raport z czynności kontrolnych Nr UM15/413/0050/15 Program rozwouju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Pobierz  raport - format pdf

Protokół z UKS30W2E.7112.12.1.2015.8

Protokół z UKS30W2E.7112.12.1.2015.8 z czynności audytowych w zakresie projektu "Diagnoza jakości usług Publicznych na Ziemi Pleszewskiej "

Pobierz protokól - format pdf

Wystąpienie pokontrolne FB-V.431.42.2015.1

Wystąpienie pokontrolne FB-V.431.42.2015.1

 

Pobierz tekst wystąpienia - format pdf

Informacja pokontrolna Nr 20/2015

Informacja pokontrolna Nr 20/2015 z planowanej kontroli na miejscu "Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - etap I dokumentacja techniczna"

 

Pobierz tekst informcji - format pdf

Wystąpienie pokontrolne Wojewody PS.Ka.431.3.2013.4 z dnia 27-03-2013r

Wystąpienie pokontrolne Wojewody PS.Ka.431.3.2013.4 z dnia 27-03-2013r. po kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie.

Pobierz tekst wystąpienia - format pdf

Protokół kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Pleszewie w dniu 31-12-2012

Protokół kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Pleszewie w dniu 31-12-2012.

Pobierz dokument - format pdf

Wystąpienie pokontrolne NIK LPO-4101-19-03/2012 z dnia 9 listopada 2012r.

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli LPO-4100-01-06/2012  z dnia 13 kwietnia 2012r po kontroli obejmującej realizację zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników jednostek samorządu terytorialnego.
 

Pobierz tekst wystąpienia - format pdf

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30-10-2012r.

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30-10-2012 po kontroli przeprowadzonej w III kwartale br. w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew.

pobierz dokument - format pdf

Projekt wystąpienia pokontrolnego KN-I.431.1.15.2012.12

Projekt wystąpienia pokontrolnego KN-I.431.1.15.2012.12 z kontroli skarg i wniosków

pobierz  - format pdf

Wystąpienie pokontrolne PIP z dnia 18-05-2012r.

Wystąpienie pokontrolne PIP z dnia 18-05-2012 po kontroli przeprowadzonej w dniach 12,15-05-2012r.

pobierz teskt nakazu - format pdf

Nakaz PIP z dnia 18-05-2012 r.

Nakaz PIP z dnia 18-05-2012 po kontroli przeprowadzonej w dniach 12,15-05-2012r.

pobierz teskt nakazu - format pdf

Wystąpienie pokontrolne NIK -LPO-4100-01-06/2012 z dnia 13 kwietnia 2012r

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli LPO-4100-01-06/2012  z dnia 13 kwietnia 2012r po kontroli obejmującej "kontrolę powiązań budżetu Miasta i Gminy Pleszew z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2011r"

 

Pobierz tekst wystąpienia - format pdf

Protokół z kontroli NIK z dnia 21-03-2012

Protokół z kontroli NIK z dnia 21-03-2012 z kontroli Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Pobierz - format pdf

Protokół FB.Ka-7.Ka-8.V.341-84/11

Protokół FB.Ka-7.Ka-8.V.341-84/11 kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew w zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010r.

Pobierz protokół - format pdf

Wystąpienie pokontrolne Wojewody PS.Ka-4.431-6/11 z dnia 20-05-2011r.

Wystąpienie pokontrolne Wojewody PS.Ka-4.431-6/11 z dnia 20-05-2011r. po kontroli obejmującej wyjaśnienie skargi dotyczącej nieterminowego załatwienia sprawy.

Pobierz tekst wystąpienia - format pdf

Wystąpienie pokontrolne Wojewody PS.VI-2.431-1/11 z dnia 18-05-2011

Wystąpienie pokontrolne Wojewody PS.VI-2.431-1/11 z dnia 18-05-2011r. dotyczące kontroli wykorzystania i rozliczenia dotacji na zadanie polegające na renowacji pomnika na mogile ofiar  pomordowanych przez terror hitlerowski.

Pobierz tekst wystąpienia - format pdf

Protokół z 25-03-2011r z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew nr PS.VI-2.431-1/11

Protokół z 25-03-2011r z kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew   - wykorzystanie i rozliczenie doatcji celowej przyznanej na dofinasowanie remontu i renowacji pomika na mogile Ofiar Pomodowanych przez terror hitlerowski

Pobierz tekst protokołu - format pdf

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew - PS.I-3.431-7/11

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 

Pobierz tekst protokołu - format pdf 

Pobierz tekst załącznika - format pdf 

Wystąpienie pokontrolne WK0913/7/2010

Wystąpienie pokontrolne WK0913/7/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wynikach doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie wydatków na badania ankietowe  zlecone przez Miasto i Gmine Pleszew w okresie od 2007r. do dnia 24-08-2010.

pobierz tekst wystąpienia - format pdf

Protokół z kontroli doraźnej RIO z dnia 26-08-2010

Protokół z kontroli doraźnej RIO z dnia 26-08-2010 w zakresie wydatków na badania ankietowe zlecone przez Gminę w okresie od roku 2007 do chwili kontroli

Pobierz tekst protokołu - format pdf

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli LPO-4101-01/2010

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli LPO-4101-01/2010

Pobierz tekst wystąpienia - format pdf

 

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli LPO-4101-01/2010

Pobierz tekst odpowiedzi - format pdf

Protokół z kontroli NIK z dnia 2010-07-14

Protokół z kontroli NIK z dnia 2010-07-14.

Pobierz tekst protokołu - format pdf

Protokół z dnia 30-05-2010r z kontroli projektu pn "Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska Piaski w Pleszewie"

Protokół  z dnia 30-05-2010r z kontroli projektu pn "Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska Piaski w Pleszewie"

Pobierz dokumentu - format pdf

Protokół z dn. 26-05-2010r. z kontroli prawidłowości prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej

Protokół z dn. 26-05-2010r. z kontroli prawidłowości prowadzenia ewidencji działalności  gospodarczej

pobierz tekst protokołu

Protokół z dn. 30-04-2010r. z kontroli projektu pn" Budowa boisk wraz z zapleczem przy ZSP Nr 3 w Pleszewie

Protokół z dn. 30-04-2010r. z kontroli projektu pn "Budowa boisk wraz z zapleczem przy ZSP Nr 3 w Pleszewie"

Pobierz dokumentu - format pdf

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego FE.VI-8.70126/10

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego FE.VI-8.70126/10

Pobierz teskt wystąienia - format pdf

Protokół DOW-II-1/0910-2/SPO/52/08

Protokół DOW-II-1/0910-2/SPO/52/08 z kontroli w miejscu realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działąnia 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

Pobierz tekst protokołu - format pdf

Protokół z dn 15-09-2010r z kontroli warunków pracy w UMiG Pleszew

Protokół z dn 15-09-2010r z kontroli warunków pracy i ocena narażenia zawodowego pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych w UMiG Pleszew

Pobierz tekst protokołu - format pdf

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego NK.II.0932-23.3/07

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego NK.II.0932-23.3/07

Pobierz teskt wystąienia - format pdf

RIO Poznań WK-0911/4/2007 wystąpienie pokontrolne

RIO Poznań WK-0911/4/2007 wystąpienie pokontrolne
 
 

Protokół z dnia 2007-04-17 z kontroli realizacji zadania 4.3.34.19:

Protokół z dnia 2007-04-17 z kontroli  realizacji zadania 4.3.34.19: "Wyposażenie zespołów szkół publicznych Miasta i Gminy Pleszew w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie wspomagające zarządzanie szkołą"
 

Protokół Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w dniach od 04 do 12 grudnia 2006r.

Protokół Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w dniach od 04 do 12 grudnia 2006r.
 

Protokół kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Pleszewie w dniu 21-11-2006

Protokół kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Pleszewie w dniu 21-11-2006
 

Protokół Kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w dniu 21-11-2006

Protokół Kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w dniu 21-11-2006
 
 
 

Protokół z kontroli problemowej w dniu 20-10-2006 w zakresie zagadnień związanych z rejestracją przedpoborowych

Protokół z kontroli problemowej w dniu 20-10-2006 w zakresie zagadnień związanych z rejestracją przedpopborowych
 

Protokół z dnia 01 lipca 2006 z kontroli Straży Miejskiej w Pleszewie

Protokół z dnia 01 lipca 2006 z kontroli Straży Miejskiej w Pleszewie przeprowadzonej w dniach od 27 lipca do 29 lipca 2006
 

Protokół z dn. 14-03-2005 z kontroli realizacji kontraktu wojewódzkiego

Podstawowe informacje dotyczące urzędu

Miasto i Gmina Pleszew
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew
tel: +48 62 7428 300
fax: + 48 62 7428 301
NIP: 608-00-74-221
REGON: 250855297

Urząd Miasta i Gminy Pleszew
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew
tel: +48 62 7428 300
fax: + 48 62 7428 301
NIP: 617-00-07-613
REGON: 000524602

 

Dane teleadresowe

1. Biuro Obsługi Interesanta +48 62 7428 300 pokój nr. 001
2. Sprawy Stanu Cywilnego +48 62 7428 332 pokój nr. 008
3. Wydział Finansowy +48 62 7428 322 pokój nr. 207
4. Referat Podatków i Opłat Lokalnych +48 62 7428 327 pokój nr. 006
5. Referat Windykacji +48 62 7428 329 pokój nr. 005
6. Sekretariat Burmistrza +48 62 7428 310 pokój nr. 103
7. Wydział Organizacyjny +48 62 7428 306 pokój nr. 107
8. Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa +48 62 7428 346 pokój nr. 118
9.

Wydział Gospodarki Komunalnej

+48 62 7428 343 pokój nr. 111
10. Wydział Rozwoju i Analiz +48 62 7428 341 pokój nr. 110
11. Wydział Prawny +48 62 7428 335 pokój nr. 116
12. Ewidencja ludności +48 62 7428 317 pokój nr. 002
13. Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej +48 62 7428 337 pokój nr. 201
14. Referat Zamówień Publicznych +48 62 7428 316 pokój nr. 207
15. Biuro Rady Miejskiej +48 62 7428 307 pokój nr. 204
16. Wydział Architektury i Urbanistyki +48 62 7428 352 pokój nr. 304
17. Wydział Inwestycyjny +48 62 7428 350 pokój nr. 301
18. Wydział Edukacji +48 62 7428 311 pokój nr. 212

 

Burzmistrz oraz osoby sprawujące funkcje

Marian Adamek Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
Arkadiusz Ptak I Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
Andrzej Jędruszek II Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
Ewa Świątek Sekretarz Miasta i Gminy Pleszew
Janina Ciupa Skarbnik Miasta i Gminy Pleszew

 

Kierownicy Wydziałów i Referatów Urzędu Miasta i Gminy Pleszew

Paulina Kwaśniewska Kierownik Wydziału Inwestycyjnego
Jarosław Krawczyk Kierownik Wydziału Architektury i Urbanistyki
Grażyna Rembiasz-Głowacka Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Grzegorz Spychaj Kierownik Wydziału Prawnego
Roman Łukasik Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Andrzej Liskowski Kierownik Wydziału Rozwoju i Analiz
Przemysław Marciniak Kierownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej
Małgorzata Klak Kierownik Wydziału Organizacyjnego
Ilona Błaszczyk Kierownik Wydziału Edukacji
Hanna Nawrot Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich
Jan Lisiecki p.o. Komendanta Straży Miejskiej
Katarzyna Matusiak-Marecka Kierownik Wydziału Finansowego
Violetta Skrzypczak Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
Damian Szwedziak Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Anna Wojtaszek Kierownik Referatu Windykacji
Angelika Sołtysiak Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami
Zbigniew Duszczak Kierownik Strefy Płatnego Parkowania

 

Kierownicy, dyrektorzy oraz prezesi jednostek organizacyjnych i spółek Miasta i Gminy

Elżbieta Mielcarek Dyrektor Biblioteki Publicznej
Adam Staszak Dyrektor Muzeum Regionalnego
Mariusz Szymczak Dyrektor Domu Kultury
Bartosz Oleksy Prezes Sport Pleszew Sp z o.o.
Agnieszka Kusiak Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Grzegorz Knappe Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
Alicja Błaszczyk Prezes Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 

Numery rachunków bankowych

40 8407 0003 0007 1000 2000 0413

1. Opłata skarbowa

2. Mandaty karne Straży Miejskiej

3. Opłaty z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów
- dzierżawy gruntów i pomieszczeń
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności
- sprzedaży mienia
- opłaty planistycznej
- zajęcia pasa drogowego
- koncesji
- opłaty targowej
- udostępnienia danych

4. Wpłaty za odpisy aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

UWAGA: Wpłacając za granicą należy wskazać konto: GBW CPL PP PL40 8407 0003 0007 1000 2000 0413


08 8407 0003 0007 1000 2000 0504

Osoby fizyczne - podatki:

- od nieruchomości
- rolny
- leśny

UWAGA: Podatnikom (osobom fizycznym) nadano indywidualne numery rachunków, na które zobowiązani są dokonywać wpłat (numer rachunku znajduje się w decyzji ustalającej wymiar podatku na dany rok)


66 8407 0003 0007 1000 2000 0818

Osoby prawne - podatki:

- od nieruchomości
- rolny
- leśny

39 8407 0003 0007 1000 2000 0819

Osoby fizyczne i prawne - podatek od środków transportowych

UWAGA: Obowiązują indywidualne numery rachunków, na które należy dokonywać wpłat (numer rachunku znajduje się na potwierdzeniu złożenia deklaracji)


04 8407 0003 0007 1000 2000 0770

Opłaty związane ze strefą płatnego parkowania - abonamenty, mandaty itp.

86 8407 0003 0007 1000 2000 0458

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UWAGA: Obowiązują indywidualne numery rachunków, na które należy dokonywać wpłat (numer rachunku znajduje się na potwierdzeniu złożenia deklaracji)


78 8407 0003 0011 0011 2000 0001

- udział w dochodach od osób prawnych
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- subwencje
- dotacje

Wynik kontroli podatkowej w dniu 09-02-2005

Dokument skanowany z oryginałów i przekonwertowany do formatu pdf
 

Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 24 oraz 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016 poz. 922 j.t. ze zm.) Urząd Miasta i Gminy informuje:

1. Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, 63-300 Pleszew, ul. Rynek 1 jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy.

2. Urząd Miasta i Gminy Pleszew przetwarza dane osobowe na podstawie:

 • art. 23 ust 1 pkt. 2 mówiącego, że ?przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa"
 • art. 23 ust 1 pkt 4 mówiącego, że ?przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego"
 • art. 23 ust.1 pkt. 3 mówiącego, że ?przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, jest to konieczne do realizacji umowy,gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą"
 • art. 23 ust.1 pkt. 1 mówiącego, że ?Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę",

3. Zgodnie z art. 32 ust1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

 • uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;
 • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; - uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
 • uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
 • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane; - uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust.2;
 • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są nie niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
 • wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1.

4. Zgodnie z art. 32ust 5. Osoba zainteresowana może skorzystać z prawa do informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

5. Wykaz przetwarzanych zbiorów danych znajduje się na stronach GIODO https://egiodo.giodo.gov.pl/personal_data_register.dhtml

Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych

Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych - pobierz tekst dokumentu (format pdf)

Protokół kontroli podatkowej z dnia 09-02-2005

Dokument skanowany, zapisany w formacie jpg.
 

Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2015

Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2014

Regulamin Organizacyjny

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Pleszew - format pdf

Schemat organizacyjny - format pdf

Zarządzenie Nr 121/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

 

Protokół z dnia 14-12-2004 z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 03-12-2004 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie

Dokument opracowano w w formacie pdf
 

Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2014

Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2014