Archiwum oświadczeń majątkowych

Włodzimierz Grobys

Włodzimierz Mirosław Grobys
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
1500 PLN
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
--------------
 
-    papiery wartościowe
--------------
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom
110 m2
współwłasność
120 000 PLN
 
-    mieszkanie
--------------
---------------
--------------
 
-    gospodarstwo  rolne,
--------------
---------------
--------------
 
-    działka
303 m2
współwłasność
6 000 PLN
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
więcej niż 10%
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------
------------
-----------
 
-    nie dotyczy
---------
------------
-----------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    dzialność handlowa prowadzona osobiście
273 643,00
strata 10930
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach, spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    dieta radnego
9758
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    Fiat Punto 1997r
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
-     
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005