Archiwum oświadczeń majątkowych

Piotr Marian Hasiński

Piotr Marian Hasiński
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
--------------
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
--------------
 
-    papiery wartościowe
--------------
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom + garaż
145m2+16.6 m2
wspówłasność
250 000
 
-    mieszkanie
--------------
---------------
--------------
 
-    gospodarstwo  rolne,
--------------
---------------
--------------
 
-    działka
586 m2
252 m2
współwłasność
 
1430 PLN
4485 PLN
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
więcej niż 10%
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------
-----------
-----------
 
-    nie dotyczy
--------
----------
-----------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    SPOMASZ PLESZEW SA
67
 
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach, spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    wynagrodzenie z PKO BP SA
75 055,60
 
-    dziety radnego
4656,00
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    nie dotyczy
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
-    kredyt odnawialny w ROR, limit 10300 PLN
 
-    kredyt mieszkaniowy 10 741,64 EUR
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005