Archiwum oświadczeń majątkowych

Adela Wanda Grala-Kałużna

Adela Wanda Grala-Kałużna
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
23 000
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
900 $
 
-    papiery wartościowe
 
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom
214m2
współwłasność
400 000
 
-    mieszkanie
-----------
-----------
-----------
 
-    gospodarstwo  rolne,
-----------
-----------
-----------
 
-    gabinet lekarski przy domu
12m2
współwłasność
5 000
 
-    garaż
60m2
współwlasność
5 000
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
więcej niż 10%
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------
----------
----------
 
-    nie dotyczy
---------
---------
----------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
-----------
-----------
 
-    nie dotyczy
-----------
-----------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    usługi medyczne - specjalistyczny gabinet lekarski
17 400
2 906,86
 
-    nie dotyczy
-----------
-----------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach, spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
------------
 
-    nie dotyczy
-----------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    z tytułu zatrudnia
98 645,08
 
-    umowy zlecenia
3 591,20
 
-    umowy o dzieło
510,00
 
-    diety z RM Pleszew
3 840,00
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    samochód marki Rover 75 CDT - 2000r
 
-    samochód osobowy Renault Clio 1.2 - 2001r
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
-    nie dotyczy
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005