Archiwum oświadczeń majątkowych

Tomasz Grzegorz Klak

Tomasz Grzegorz Klak
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
---------- 
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
---------- 
 
-    papiery wartościowe
---------- 
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom
229,5
współwłasność
260 000
 
-    mieszkanie
35,10m2
współwłasność
35 000
 
-    gospodarstwo  rolne,
------------
-----------
------------
 
-    działki 3015/11, 3015/14, 3205/28
33900m2
współwłasność
-----------
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
więcej niż 10%
Dochody
 
-    nie dotyczy
--------
-----------
-----------
 
-    nie dotyczy
--------
-----------
-----------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
-----------
-----------
 
-    nie dotyczy
-----------
-----------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    działka 3015/11 na której wybudowany jest dom zakupiono od gminy na przetargu w roku 1998
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    wspólnie z żoną (właściciel), osoba fizyczna, wypożyczalnia filmów video
-----------
38 868,68
 
-    nie dotyczy
-----------
-----------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach, spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    Członek Zarządu PZZ SA Pleszew od 17-07-2002
143 370,48
 
-    nie dotyczy
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    diety radnego
6 909
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    nie dotyczy
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
-    Kredyt PKO BP SA Pleszew:
-    w ROR - 20 000,00 PLN
-    gotówkowy 28 750 PLN
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005