Archiwum oświadczeń majątkowych

Tomasz Henryk Kuberka

Tomasz Henryk Kuberka
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
130 000
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
-----------
 
-    papiery wartościowe
-----------
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom
85 m2
współwłasność
400 000
 
-    mieszkanie
-----------
------------
-----------
 
-    gospodarstwo  rolne,
-----------
-----------
-----------
 
-    działka
-----------
-----------
-----------
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
więcej niż 10%
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------
-----------
----------
 
-    nie dotyczy
---------
----------
----------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
-----------
-----------
 
-    nie dotyczy
-----------
-----------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    usługi weterynaryjne
PIT 38
PIT 38
 
-    nie dotyczy
-----------
-----------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach, spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
-----------
 
-    nie dotyczy
------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    dieta radnego
50 040
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    Samochód osobowy, Opel Corsa 1.0, 2000r
-    samochód osobowy , Volskwagen Bora 1.9 TDI, 2002r.
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
-    nie dotyczy
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005