Archiwum oświadczeń majątkowych

Zbigniew Józef Nawrocki

Zbigniew Józef Nawrocki
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
-----------
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
-----------
 
-    papiery wartościowe
-----------
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom
136,6m2
współwłasność
150 000
 
-    mieszkanie
-----------
-----------
-----------
 
-    gospodarstwo  rolne,
-----------
-----------
-----------
 
-    działka
-----------
-----------
-----------
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
więcej niż 10%
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------
----------
----------
 
-    nie dotyczy
---------
----------
----------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------
---------
 
-    nie dotyczy
--------
---------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    od gminy Pleszew w drodze przetargu działka budowlana o powierzchni 1077m2 w Propokowie
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    nie dotyczy
----------
----------
 
-    nie dotyczy
----------
----------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach, spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------
 
-    nie dotyczy
----------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    umowa o prace
23 690,52
 
-    dieta radnego 5200,00
 
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    Fiat Sienna 1998r.
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
-    nie dotyczy
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005