Archiwum oświadczeń majątkowych

Mieczysław Kołtuniewski

Mieczysław Kołtuniewski
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
62 000
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
-----------
 
-    papiery wartościowe
------------
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom
135m2
współwłasność małżeńska
220 000
 
-    mieszkanie
-----------
-----------
-----------
 
-    budynek gospodarczy
-----------
współwłasność małżeńska
25 000
 
-    działka
657m2
współwłasność małżeńska
35 000
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
więcej niż 10%
Dochody
 
-    nie dotyczy
----------
-----------
----------
 
-    nie dotyczy
----------
-----------
----------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
-----------
----------
 
-    nie dotyczy
-----------
----------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    Biuro Rozliczeń Podatkowych, prowadzono jednoosobowo do 1994r
12 860
11 041,82
 
-    nie dotyczy
-----------
-----------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach, spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
-----------
 
-    nie dotyczy
-----------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    z tytułu zatrudnienia
85 712,29
 
-    diety radnego rady Miejskiej
18 376,00
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    samochód osobowy Renault Megane poj. 1600cmm, 2001r
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
-    nie dotyczy
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005