Archiwum oświadczeń majątkowych

Stanisław Wojciech Pisarski

Stanisław Wojciech Pisarski
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
56 000
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
2000 USD
1800 EUR
 
-    papiery wartościowe
------------
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom
180,58m2
wpółwłasność małżeńska
370 000
 
-    mieszkanie
-----------
-----------
-----------
 
-    gospodarstwo  rolne, budynek magazynowo składowy
3ha
wpółwłasność małżeńska
przychód - dochód =12 000
 
-    działka
-----------
-----------
------------
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
więcej niż 10%
Dochody
 
-    nie dotyczy
----------
-----------
----------
 
-    nie dotyczy
----------
-----------
----------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
-----------
----------
 
-    nie dotyczy
-----------
----------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    osobiście - murarstwo-betoniarstwo wpis do ewid.dz.gosp 609/85
19797,46
 
-    wspólnie z innymi osobami - AS-BET Produkcja Materiałów Budowlanych wpis nr 5306/01
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach, spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
-----------
 
-    nie dotyczy
-----------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    diety radnego
4 800
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    Mercedes 124 300 DT, 1992, 32000
-    VW Caddy 19SPI, 1996, 15 000
-    DAF 95 ATI 360, 1996, 60 000, współwłaściciel
-    DAF 92 360 ATI, 1992, 95 000, współwłaściciel
-    Man, 1991, 35 000, współwłaściciel
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
-    Kredyt inwestycyjny z dopłatą ARiMR do odsetek nakkowych w PKO BP S.A. w wys. 40 000
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005