Archiwum oświadczeń majątkowych

Mariusz Radosław Sitnicki

Mariusz Radosław Sitnicki
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
-----------
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
-----------
 
-    papiery wartościowe
------------
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom
62m2
najem
-----------
 
-    mieszkanie
-----------
-----------
-----------
 
-    gospodarstwo  rolne,
-----------
-----------
------------
 
-    działka budowlana (KW 21488) niezabud.
785m2
własność
23 000
 
-    garaż (KW 17958) z udziałem w gruncie (KW 2130)
58m2
własność
10 000
 
-    Lokal użytkowy, Pl.Kościelny
 
najem
czynsz 142/mc
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
więcej niż 10%
Dochody
 
-    nie dotyczy
----------
-----------
----------
 
-    nie dotyczy
----------
-----------
----------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
-----------
----------
 
-    nie dotyczy
-----------
----------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    nie dotyczy
----------
-----------
 
-    nie dotyczy
-----------
-----------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach, spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
-----------
 
-    nie dotyczy
-----------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    nie dotyczy
-----------
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    Samochód osobowy Hyundai Accent, 1999r, akt wartośc20 600
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
-    Kredyt w koncie osobistym - Bank Milenium S.A. Oddział w Kaliszu (Limit w wysokości 14 000 PLN)
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005