Archiwum oświadczeń majątkowych

Olgierd Jan Wajsnis

Olgierd Jan Wajsnis
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
------------
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
------------
 
-    papiery wartościowe
------------
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom
100 m2
właśność
65 000
 
-    mieszkanie
-----------
-----------
-----------
 
-    gospodarstwo  rolno ogrodnicze, tunele foliowe, obora stodoła
18,14 ha
własność
250 000,00
dochód-przychód
24 977,50
 
-    działka
-----------
-----------
------------
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
więcej niż 10%
Dochody
 
-    nie dotyczy
----------
-----------
----------
 
-    nie dotyczy
----------
-----------
----------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
-----------
----------
 
-    nie dotyczy
-----------
----------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    tunele foliowe o pow. 900m2 (działalność gosp. prowadzona wspólnie z żoną)
----------
1 643,00
 
-    nie dotyczy
-----------
-----------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach, spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
-----------
 
-    nie dotyczy
-----------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    diety radnego
9 750
 
-    diety z Izby Rolniczej
1 000
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    Polonez 1600 2000r.
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
-    kredyt "suszowy" 10 000,00,  BS Pleszew
-    Inwestycyjny, 59 010,00,  BS Pleszew
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005