Archiwum oświadczeń majątkowych

Grzegorz Spychaj - Sekretarz Miasta i Gminy

Grzegorz Spychaj - Sekretarz Miasta i Gminy
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
10 000
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
-----------
 
-    papiery wartościowe
------------
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom
-----------
-----------
-----------
 
-    mieszkanie
127 m2
Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu-wspólnota majątkowa
110 000
 
-    gospodarstwo  rolne,
-----------
-----------
------------
 
-    działka
-----------
-----------
------------
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
więcej niż 10%
Dochody
 
-    nie dotyczy
----------
-----------
----------
 
-    nie dotyczy
----------
-----------
----------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
-----------
----------
 
-    nie dotyczy
-----------
----------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    nie dotyczy
----------
-----------
 
-    nie dotyczy
-----------
-----------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach, spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
-----------
 
-    nie dotyczy
-----------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    UMiG - wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia
-    UMiG - zlecenie
-    Krajowe Biuro Wyborcze
70 655,48
111,50
616,00
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    Deawoo Lanos FSO 1999, 15 000
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
-    Bank Spółdzielczy - kredyt hipoteczny 86 250
Oprocentowanie 16% rocznie, spłata do 2013r - zobowiązanie objęte małżeńską wspólnotą majątkową
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005