Archiwum oświadczeń majątkowych

Burmistrz Miasta i Gminy, Marian Adamek

Marian Adamek - Burmistrz Miasta i Gminy

Dokument skanowany - format jpg, Str. 1,   Dokument skanowany - format jpg, Str. 2
Dokument skanowany - format jpg, Str. 3,   Dokument skanowany - format jpg, Str. 4
Dokument skanowany - format jpg, Str. 5,   Dokument skanowany, format jpg, str. 6

Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005