Archiwum oświadczeń majątkowych

Przewodniczący Rady Miejskiej, Mieczysław Kołtuniewski

Mieczysław Kołtuniewski

 Dokument skanowany, format jpg, str.1Dokument skanowany, format jpg, str.2

Dokument skanowany, format jpg, str.3,   Dokument skanowany, format jpg, str 4

Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005