Archiwum oświadczeń majątkowych

Kierownicy wydziałów i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Pleszew

Janiana Ciupa - Kierownik Wydziału Finansowego
Zdzisław Gorzeliński - Skarbnik Miasta i Gminy
Grzegorz Knappe - Kieorwnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Zdzisław Konecki - Kierownik Wydziału Architektury
Stanisław Matuszczak - Inspektor d/s drogownictwa
Mirosława Rogowska  - Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich
Grzegorz Spychaj - Sekretarz Miasta i Gminy
Ewa Świątek - Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005