Archiwum oświadczeń majątkowych

Kierownicy Jednostek Budżetowych i Spółek Gminnych

Alicja Zofia Błaszczyk Woldańska - Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - prokurent
Stanisław Kazimierz Bonowicz - Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Prezes Zarządu
JoannaJezierska - Dzienny Dom Pomocy - Dyrektor
Edward Kazimierz Kubisz - Środowiskowy Dom Pomocy - Dyrektor
Andrzej Madaliński - Ośrodek Sportu i Rekreacji - Dyrektor
Elżbieta Marta Mielcarek - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew - Dyrektor
Jan Rowecki Przedsiebiorstwo Komunalne - Prezes Zarządu
Mariusz Symczak - Pleszewski Dom Kultury - Dyrektor
Józef Szpunt - Muzem Regionalne - Dyrektor
Waldemarz Szuszczyński - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Dyrektor
Aleksandra Barbara Wolniak - Przedsiebiorstwo Komunalne Sp.z O.O. V-ce Prezes Zarządu
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005