Archiwum oświadczeń majątkowych

Mieczysław Kołtuniewski

Mieczysław Kołtuniewski - Przewodniczący Rady Miejskie w Pleszewie
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej- współwłasność
52000 PLN
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
---------------
 
-    papiery wartościowe
---------------
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom
135,00 m2
współwłasność
205000 PLN
 
-    mieszkanie
---------------
---------------
---------------
 
-    grunty rolne
---------------
---------------
---------------
 
-    inne nieruchomości
budynek gosp.
działka
 
---------------
657 m2
 
wspłówłasność
współwłasność
 
2500 PLN
35000 PLN
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    ---------------
---------------
---------------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    ---------------
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    ---------------
 
 
VI
Prowadzenie / zarządzanie działalnością gospodarczą
Dochody
 
-    Biuro Rozliczeń Podatkowych-prowadzone osobiście
9264,17 PLN
 
-    nie dotyczy
---------------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
 
-    --------------
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    Z tytułu zatrrudnienia w DPS (brutto)
104755,92 PLN
 
-    Dieta Radnego
19204 PLN
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    Samochód osobowy Renault Magane 1600cm3, 2001r..
 
-     
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
nie dotyczy
 
 
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005