Archiwum oświadczeń majątkowych

Andrzej Borkowski

Andrzej Ryszard Borkowski- Radny Rady Miejskiej w Pleszewie
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
nie posiadam
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
nie posiadam
 
-    papiery wartościowe
nie posiadam
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom
110,00 m2
wspówłasność ust.
ok. 150000 PLN
 
-    mieszkanie
---------------
---------------
nie posiadam
 
-    gospodarstwo  rolne
---------------
---------------
nie posiadam
 
-    działka budowlana na której znajduje się doma
 
435 m2
 
współwłasność ust.
 
4350 PLN
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie / zarządzanie działalnością gospodarczą
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    dieta radnego za 2002r.
1007,00 PLN
 
-    wynagrodzenie wypłacane przez zakład pracy
34122,61 PLN
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    samochód Ford FOCUS rok produkcji 2000
 
 
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
Kredy samochodowy - 30000 PLN - Bank  Milenium - Kredyt "2000"
 
nie dotyczy
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005