Archiwum oświadczeń majątkowych

Stanisław Cierniak

Stanisław Cierniak - Radny Rady Miejskiej w Pleszewie
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
nie dotyczy
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
nie dotyczy
 
-    papiery wartościowe
nie dotyczy
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom  (stan surowy, zamkniety)
250,00 m2
własność
300000 PLN
 
-    mieszkanie
---------------
---------------
---------------
 
-    gospodarstwo  rolne przychód 10000 PLN dochód 2000 PLN
7ha
wsłaśność
70000 PLN
 
-     
 
 
 
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie / zarządzanie działalnością gospodarczą
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    dieta radnego za 2002r.
1140,00 PLN
 
-     
 
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    nie dotyczy
 
 
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
12300,00 PLN ARiMR oddłużeniowy z 1992r.
 
nie dotyczy
 
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005