Archiwum oświadczeń majątkowych

Włodzimierz Grobys

Włodzimierz Mirosław Grobys- Radny Rady Miejskiej w Pleszewie
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
2915,00 PLN
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
nie dotyczy
 
-    papiery wartościowe
nie dotyczy
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom
110,00 m2
współwłaściciel
120000,00 PLN
 
-    mieszkanie
---------------
---------------
nie dotyczy
 
-    gospodarstwo  rolne
---------------
---------------
nie dotyczy
 
-    działka budowlana na której znajduje się doma
 
303 m2
 
własność
 
6000,00 PLN
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    działalność handlowa prowadzona osobiście
264331,00 PLN
- 4031,97 PLN
 
-    nie dotyczy
 
---------------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    dieta radnego za 2002r.
 
 
-    odszkodowanie za wypadek w pracy
10 600 PLN
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    samochód osobowy FIAT PUNTO - 1997
 
-    samochód Zuk diesel - 1996
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
nie dotyczy
 
nie dotyczy
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005