Archiwum oświadczeń majątkowych

Piotr Hasiński

Piotr Marian Hasiński - Radny Rady Miejskiej w Pleszewie
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
nie dotyczy
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
nie dotyczy
 
-    papiery wartościowe
nie dotyczy
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom z garażem
150,00 + 16  m2
małżeńska wspólnota majątkowa
250000,00 PLN
 
-    mieszkanie
---------------
---------------
nie dotyczy
 
-    gospodarstwo  rolne
---------------
---------------
nie dotyczy
 
-    dz 221/16
 
586 m2
małżeńska wspólnota majątkowa
 
1430,00 PLN
 
-    dz.222/28 i 223/27 zabudowana domem z pozycji pierwszej
 
252 m2
małżeńska wspólnota majątkowa
 
4485,6 PLN
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    nie dotyczy
 
---------------
 
-    nie dotyczy
 
---------------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    wynagrodzenie za prace w PKO BP S.A.
64602 PLN
 
-    dieta radnego za 2002r.
532 PLN
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
kredyt mieszkaniowy - stan zadłużenia na 31-12-2003 - 11980,50 €
 
kredyt odnawialny - stan zadłużenia na 31-12-2003 - 16 590,40 PLN
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005