Archiwum oświadczeń majątkowych

Marian Adamek - oświadczenie majątkowe za rok 2002

Marian Adamek - Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
45000 PLN
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
---------------
 
-    papiery wartościowe
---------------
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom
196,00 m2
współwłasność
250000 PLN
 
-    mieszkanie
104,43 m2
własność
73000 PLN
 
-    grunty rolne
1,1558 ha
współwłasność
115000 PLN
 
-    inne nieruchomości
garaż
oficyna
 
27,7 m2
46 m2
 
własność
współwłasność
 
7500 PLN
10000 PLN
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie posiadam
---------------
---------------
 
-    ---------------
---------------
---------------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie posiadam
---------------
---------------
 
-    ---------------
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie nabyłem
 
-    ---------------
 
 
VI
Prowadzenie / zarządzanie działalnością gospodarczą
Dochody
 
-    nie prowadzę
---------------
 
-    nie zarządzam
---------------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie pełnię
---------------
 
-     
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    Umowa o pracę (brutto)
121463,99 PLN
 
-    Umowa najmu
11520,49 PLN
 
-    Inne źródła
3200,00 PLN
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    Samochód osobowy Skoda Octawia 1998r.
 
-    Fiat Punto 1998r.
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005