Archiwum oświadczeń majątkowych

Zbigniew Józef Nawrocki

Zbigniew Józef Nawrocki- Radny Rady Miejskiej w Pleszewie
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
nie dotyczy
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
nie dotyczy
 
-    papiery wartościowe
nie dotyczy
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom (w trakcie budowy)
136,6 m2
współwłaściciel
100 000,00 PLN
 
-    mieszkanie
50,7 m2
współwłaściciel
45 000 PLN
 
-    gospodarstwo  rolne
---------------
---------------
nie dotyczy
 
-    działka pracownicza
300 m2
współwłaściciel
200 PLN
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    działka budowlana o powierzchni 1077 m2 nabyta od Gminy 27-05-1996 - wspólnota majątkowa z żoną
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    praca zarobkowa
23 929,80 PLN
 
-    dieta radnego
4 712 PLN
 
-    umowa o dzieło
960.00 PLN
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    FIAT SIENA rok produkcji 1998
 
     
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
nie dotyczy
 
 
 
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005