Archiwum oświadczeń majątkowych

Zenon Nowicki

Zenon Nowicki - Radny Rady Miejskiej w Pleszewie
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
11 700 PLN
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
nie dotyczy
 
-    papiery wartościowe
nie dotyczy
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom (w trakcie budowy)
110.0 m2
małżeńska wspólnota majątkowa
100 000,00 PLN
 
-    mieszkanie
34,0 m2
małżeńska wspólnota majątkowa (testementem przekazana synowi )
60 000 PLN
 
-    gospodarstwo  rolne
---------------
---------------
nie dotyczy
 
-    działka na której stoi dom oraz zabudowania gospodarcze
2500 m2
małżeńska wspólnota majątkowa
60 000 PLN
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    emerytura za rok 2002
17 656,82 PLN
 
-    dieta radnego
8 168 PLN
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
     
 
    
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
nie dotyczy
 
 
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005